Трети месец остава негодна за пиене водата от язовир Тича, който снабдява жителите на Шумен, Велики Преслав и селата Панайот Волов, Белокопитово и Дибич. Последните проучвания на РЗИ – Шумен, публикувани днес на сайта на инспекцията, показват, че „стойностите на показател мътност все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите“.

Водата от яз. Тича беше обявена за негодна за консумация на 18 януари и оттогава всяка седмица, след поредните изследвания, РЗИ – Шумен предупреждава, че водата не трябва да се ползва за пиене и за приготвяне на храна. Инспекцията взема ежедневни проби от различни пунктове в Шумен, за да провери качествата на водата от мрежата.

Не се констатират други отклонения от нормите по изследваните физикохимични показатели, съобщават от РЗИ. В пунктовете, от които е взета водата, се установява наличие на остатъчен хлор в нормативно определените граници. Контролните проби питейна вода, взети на 22.03.2021 г. и на 23.03.2021 г., съответстват на здравните норми и по микробиологични показатели, обявяват от РЗИ.

От страна на РЗИ–Шумен продължава засиленият контрол над обеззаразяването на водата, подавана от ВиК–Шумен в зоната на водоснабдяване в язовир „Тича“.

Междувременно от ВиК – Шумен обявиха след питане на общински съветник, че няма основания за намаляване на цената на водата в този период.

Още в края на януари общинският съветник Васил Тодоров внесе сигнал до председателя на КЕВР Иван Иванов и попита с колко ще бъде намалена цената на водата в Шумен, след като е негодна за консумация. От последвалата писмена комуникация между различни институции става ясно, че КЕВР прехвърля въпроса към шефа на ВиК-Шумен Жанета Панайотова. Тя от своя страна обясни, че водата от язовир „Тича“ наистина е мътна и не отговаря на изискванията за качествата на питейната вода, заложени в Наредба 9. Според Панайотова обаче това не е основание да се намали цената на водата за шуменци.

Шефката на ВиК заяви, че водният оператор си е свършил работата – незабавно са уведомили РЗИ за повишената мътност на водата и са повишили дозата на обеззаразящите вещества. Според Панайотова, увеличаването на мътността на водата водело до увеличаване на разходите за обеззаразяване. „Поради това не е налице нито нормативно, нито разходо-обусловано основание за намаляване на цената на водата“, отговори шефката на ВиК до КЕВР и до Васил Тодоров.

Олбастният управител на Шумен Стефан Желев също отказа да свика заседание на Асоциацията по ВиК и да вземе решение за намаляване на цената за времето, когато водата е негодна за консумация. /повече тук/

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име