Община Шумен и Общинският съвет обявиха нов конкурс за избор на обществен посредник.

До повторната процедура се стигна, след като през април местният парламент не избра обществен посредник, въпреки че за поста беше номиниран адвокат Стоян Стоянов, който беше класиран на първо място на проведения за целта конкурс.

За кандидатурата на Стоянов тогава гласуваха 21 общински съветници, но за избора бяха необходими две трети от състава на местния парламент, т.е. 28 гласа.

Според обявения нов конкурс кандидатите за поста трябва да подадат документи за участие до 31 август в деловодството на Община Шумен.

Кандидатите трябва да представят молба, автобиография, копие от диплома за висше образование, медицинско свидетелство за работа, удостоверение за психично здраве, свидетелство за съдимост и мотивационно писмо, което подлежи на оценяване.

Документите трябва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на Община Шумен.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име