Средната продължителност на живота при мъжете в област Шумен е 70.5 години, докато при жените е по-висока – 77.0 години. Това сочат данните на местното статистическо бюро. Равнището на показателя за област Шумен е по-ниско от регистрираното средно за страната с 0.6 години при мъжете и с 1.2 години при жените.

За периода между 2010 и 2020 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен е нараснала с 1.1 години. При жените тя се е увеличила с 1.0 година, а при мъжете – с 1.3 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2010 – 2012 г. – 7.1 години, а най-малка в периода 2015 – 2017 г. – 5.9 години в полза на жените.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот  общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2018 – 2020 г. е 73.7 години, като спрямо предходния период (2017 – 2019) тя намалява с 0.5 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години.

Очакваната продължителност на живота в регионален аспект варира от 71.8 години в област Видин до 76.7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. При мъжете стойността на показателя по области се движи между 73.8 години (Кърджали) и 68.4 години за област Видин. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници – между 79.8 години за област Кърджали и 75.7 години за област Монтана.

За периода 2018 – 2020 г. разликата в продължителността на живота между двата пола е най-голяма в област Кюстендил (8.8 години), а най-малка в област Кърджали (6.0 години).

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име