Сн. архив Радиан.бг

Община Шумен е сключила договори за 402 000 лв. за подготовката на проект за сепариране на битови отпадъци, който впоследствие беше провален. Тъй като от „събитието“ минаха няколко години, дадените на вятъра пари можеха да си останат заметени под килима, ако по лошо стечение на обстоятелствата не беше настъпила криза именно с предварителното третиране на отпадъците – община Шумен така и не може да намери фирма за тази дейност. През 2020 г. бяха проведени две процедури по реда на ЗОП, които бяха прекратени заради липса на подадени оферти.

А общината вече можеше да разполага със собствена инсталация за сепариране на битовите отпадъци, ако не се беше отказала от европейски проект, който щеше да финансира тази инфраструктура. Нещо повече – за подготовката на проваления проект общината вече е наляла сериозна сума, която е безвъзвратно изгубена. И съвсем не на последно място са съмненията за сериозни нарушения при договарянето на дейности за 402 000 лв.

За какво са похарчени парите и защо общината се е отказала от този важен проект, се опита да разбере и екоактивистът Йордан Йорданов, който е поискал справки от администрацията по Закона за достъп до обществена информация.

Началото на историята е преди 5 години, когато общинският съвет в Шумен взема решение да се изгради инсталация за предварително третиране на отпадъците в регионалното депо в квартал Дивдядово. Тогава по Оперативна програма Околна среда много български общини имаха възможност да направят сепариращи инсталации с евросредства. На сесия през ноември 2016 г. общинският съвет възлага на кмета на Шумен Любомир Христов да предприеме всички необходими действия за кандидатстване на общината по европроект, съвместно с общините от регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/. Със същото решение местният парламент предоставя за подготовката на проекта 350 000 лв. /без ДДС/ от натрупаните по партидата на община Шумен отчисления в РИОСВ.

Два месеца по-късно общинският съвет приема споразумение за партньорство между 9-те общини от регионалното сдружение. Община Шумен е определена за възложител на обществените поръчки по ЗОП, с които трябва да се избере изпълнител за предварителните дейности по подготовка на проекта.

И в началото на 2017 г. община Шумен започва процедури, общо 5 на брой, за избор на изпълнители за подготовката на проекта. Сключени са договори за общо 402 000 лв. /с ДДС/.

Пет договора с една дата и с един номер

На 13 април 2017 г. община Шумен сключва общо пет 5 договора под един и същ номер (изх.№ 25-01-135 от 13.04.2017 г.) във връзка с подготовката на проект за изграждане на сепариращи и компостиращи инсталации на регионалното сметище. Данните за договорите са от официалната страница на общината.

Първият договор с фирма „Профроект България“ ЕООД е за изготвяне на анализ на разходите и ползите към проектното предложени. Стойността на договора е 68 500 лв.

Със същата фирма е подписан втори договор – този път за „проучване на нагласите на населението към разделно събиране на зелени или биоразградими отпадъци“. този договор е за 67 000 лв.

Пак с фирма „Профроект“ е сключен трети догтовор – за „изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци на територията на общините от РСУО. Тези прогнози струват 68 500 лв.

Четвъртият и петият договор са сключени между община Шумен и фирма „ЕС-Енерджи проект“ ЕООД. Единият договор е за разработване на прединвестиционни проучвания свързани с изграждането на компостиращата инстлация, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура. Цената е 67 000 лв.

Последният, пети договор, с „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД е за изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация. Този договор е за 64 000 лв.

Общата стойност на петте договора е 335 000 без ДДС и 402 000 лв. с ДДС.

Експерти посочват „очевидни нарушения“

От гледна точна на ЗОП има очевидни нарушения в процедурата, коментират експерти по европейските проекти. Най-същественото нарушение е, че една обществена поръчка е разделена на пет отделни процедури, по които се сключват пет отделни договора. Това обаче не се допуска съобразно член 21, ал. 15 от ЗОП, подчертават работещи в бранша.

С петте договора, сключени на една и съща дата, под един и същи номер и с двама изпълнители, са разходвани общо 402 000 лв. при положение, че естеството на петте поръчки, както и предметът на заданията са сходни като структура, съдържание и дейности, подчертават експертите. И твърдят, че в случая е трябвало да бъде обявена една – единствена процедура при спазването на всички изисквания за състезателност, равнопоставеност и възможност за обжалване по установения от закона ред. След като самата община поставя един и същи номер и дата на петте договора с двама различни изпълнителя, очевидно самата администрация е убедена и счита, че това е една обществена поръчка, посочват експертите.

Според тях има и нарушения в оценяването на предложенията. Основен критерий за определянето на изпълнител е оценката на техническо предложение – 60 точки, а за ценово предложение максимумът е 40 точки. Формулата е така зададена, че оценката на техническото предложение, която е винаги субективна, надделява над оферираната цена. Именно заради това в подобни случаи няма други кандидати, тъй като изборът практически е предопределен, коментират хора от бранша.

През октомври 2017 г., след като договорите са сключени и подготвителната дейност по проекта е извършена, общинският съвет в Шумен отново разглежда въпроса. Съветниците дават съгласие общината да кандидатства с общо проектно предложение за проектиране и изграждане на компостиращата инсталация заедно с общините Велики Преслав, Смядово, Хитрино, Нови пазар, Каолиново, Венец и Каспичан. Община Шумен е водещата, а общинският съвет възлага на кмета да предприеме всички действия по проекта.

Вместо проект, обаче, следва провал. Година по-късно, в края на 2018 г., кметът Любомир Христов внася докладна записка, с която обяснява на съветниците, че

процедурата по кандидатстване е прекратена

Оказва се, че докато МОСВ оценява шуменския проект, е възникнал проблем с една от общините в сдружението – Хитрино. Община Хитрино вече има изградена малка инсталация за сепариране на битови отпадъци по проект, финансиран от МФ. През 2018 г. обаче инсталацията на Хитрино не е работела поради липсата на оператор, който да я управлява.

Това налага преработването на всички документи за проектното предложение, обяснява шуменският кмет в докладната си до съветниците. В зависимост от това дали инсталацията в Хитрино ще заработи, ще се определи и съфинансирането на общините в големия европейски проект, който според участниците е бил за около 40 милиона лева. Има опасност съфинансирането да достигне до 60 % от бюджета на проекта, което ще бъде непосилно за част от общините, посочва кметът на Шумен. Затова на работна среща в края на 2018 г. общините са взели решение, че не могат да поемат финансовата тежест от неизпълнението на проекта и затова прекратяват процедурата по кандидатстване.

Така похарчените за подготовката пари отидоха на вятъра, общините нямат сепарираща инсталация и сега се чудят как да изпълняват целите на националния план за управление на отпадъците.

Междувременно, докато вървеше подготовката за европейския проект, в Шумен се заговори за изграждане на завод за преработка на отпадъците, който щеше да има собствена сепарираща инсталация. Кметският екип на Шумен застана плътно зад частната инициатива и зад появилия се кандидат-инвеститор, който така и не успя да убеди гражданите, че предлага сериозна и безопасна технология. „Опитите на общинското ръководство да привлече инвеститор, който да изгради завод за преработка на битовите отпадъци, бяха осуетени и това налага РСУО-Шумен и в частност Община Шумен да търсят други решения за обезвреждане на негодните за оползотворяване отпадъци“, се казва по този повод в сайта на общината.

А гражданите и общинските съветници така и не разбраха колко от договорените обществени средства в размер на 402 000 лв. са платени за подготовката на проваления проект. Експертите обаче са категорични, че дори и да се кандидатства по друг проект, изготвените преди 4 години анализи няма да могат да се използват и ще трябва да се правят нови проучвания, т.е. ще се плаща отново.

Може би на следващата сесия някой общински съветник ще зададе повече въпроси към кмета за петте договора за 402 000 лв., за евентуалните нарушения по тях и за изоставения европроект.

Дияна Желязкова

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име