От стартирането на данъчната кампания до средата на месец юни от услугата плащане на задължения чрез инсталираните физически ПОС терминали са се възползвали малко повече от 4 000 души, като постъпилите суми в бюджета са близо 1 361 000 лв.

Без такси клиентите на НАП, притежатели на дебитни и кредитни карти, могат да превеждат задълженията си чрез инсталираните 6 физически ПОС терминали в офис Шумен в рамките на работното време за администрацията, съобщиха от шуменския офис на приходната агенция.

Инсталираните ПОС терминали в офис Шумен са в сградата на офиса за обслужване на клиенти на ул.“Адам Мицкевич“ № 1 /5 броя/ и един в сектор „Обезпечаване и събиране на публични вземания“ в сградата на пл.“Освобождение“ № 2.

Дни преди да изтече срокът за деклариране  и внасяне на задълженията по подадени годишни декларации и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност от едноличните търговци, от НАП напомнят на гражданите, че ако притежават банкови карти могат да превеждат задълженията си без такси, както на дължимите данъци и осигурителни вноски, така и задължения към други институции, събирани от приходната агенция.

Преводите могат да се извършват най-лесно, бързо и без такси по интернет  чрез виртуален ПОС терминал на НАП чрез портала за електронни услуги на НАП, която услуга функционира 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата или към банкова сметка на НАП чрез ePay.; – Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП; – Във всеки банков офис с платежно нареждане за плащане към бюджета; – По пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или с вносна бележка – на банково гише в офис на НАП.

В повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите, осигурителни вноски и здравноосигурителни вноски от физическо лице, което не е едноличен търговец – при плащане от банково гише в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице не се събират такси.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име