Община Кубрат открива горещ телефон по проект за патронажна грижа, съобщиха от общинската информационна служба.

На горещия телефон 0879 918 109 може да се заявява искане за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, за хора под карантина, възрастнии и такива, чието състояние не позволява да извършат посочените дейности.

Обхватът на целевата група, включена в настоящата дейност, са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 години, други уязвими групи, включително лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, както и лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име