Приходите от нощувки през септември се увеличават с 44.0% в сравнение със септември 2021 г. и достигат 374.1 хил. лв., като 282.0 хил. лв. са от български граждани, а 92.1 хил. лв. – от чужди граждани. Това сочат данните на Отдела за статистически изследвания в Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември в региона, е 7 600, или с 26.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Българските граждани са реализирали 5 933 нощувки, а чуждите – 1 667. В хотелите са реализирани 93.3% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 65.7% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември нараства с 31.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 4 315. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2022 г., са 3 540 и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Чуждите граждани са 775 и са реализирали средно по 2.2 нощувки. В хотелите са нощували 72.4% от българите и са реализирали средно по 1.5 броя нощувки и 90.7% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 2.2 броя нощувки.

През месец септември 39.6% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 47.2% са от други европейски държави.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Шумен е 15.6%, като в хотелите е 18.2%, а в другите места за настаняване – 11.4%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен нараства с 1.0 процентен пункт.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име