Д-р Димитър Костов е декларирал в размер на заплати 67 848 лв. за 2022 г. и налични 129 137 лв., също от заплати

Преди дни финансовият министър Асен Василев отново поиска да се осветят огромните разлики в заплащането в публичния сектор, най-вече космическите разлики на заплатите на болничните директори. Според него, не е нормално директор на държавна болница да взема 40-50 пъти над средното възнаграждение в болницата. За сравнение шефът на „Пирогов“ е получил за 2022 г. от заплати 65 290 лв., а директорът на „МБАЛ-Карнобат“ ЕООД – 214 810 лв. годишно възнаграждение и декларира банков влог 249 756 лв. от заплати.

Медиите подробно анализираха декларациите на директори и болнични управители, публикувани  в публичния регистър на КПКОМПИ. Правим две уточнения. Първо, заплатите на ръководствата в болниците се определят от правила, разписани в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, спрямо който работят държавните и общинските болници. Възнагражденията на управителите на държавните болници – еднолични дружества с ограничена отговорност, са в размер от 280% до 400 % от средната брутна работна заплата в заведението, но не повече от 12-кратния размер на минималната работна заплата за страната за съответния месец. Това означава таван от 112 320 лв. годишно според сегашната минимална заплата от 780 лв. Заплатите в частните болници пък се определят от техния собственик. В публичния регистър на КПКОНПИ в списъка на болниците липсват единствено комплексните онкологични центрове /КОЦ/. Второ, обявените годишни възнаграждения са на данъчна основа – т.е. сума дори по-малка от чистия доход.

Ние публикуваме имуществото, което са декларирали управляващите здравеопазването в Шумен и Североизточна България, за да се сравнят разликите в директорските възнаграждения в частни, областни, общински, университетски болници. Средствата, които те са заработили, са от бюджета на Националната здравноосигурителна каса – нашите здравни осигуровки, и от бюджета на Министерството на здравеопазването – нашите данъци. Почти всички имат сериозни доходи от клинични изследвания, стопанска дейност и др.

Започваме с шефовете на здравните институции

Д-р Пепа Калоянова – директор на Регионалната здравна инспекция, има облагаем доход за миналата година от трудови доходи в размер на 64 809 лв., а съпругът й – 21 210 лв. от заплати и 9 940 лв. от пенсия. Д-р Калоянова е декларирала налични 16 508 лв. /от заплати/ и бланкови влогове в размер на 45 680 лв.

Мирослав Мутафчийски  – директор на Районната здравна каса в Шумен, е декларирал за 2022 г. банков влог 51 640 лв. От трудови възнаграждения през годината е получил 47 205 лв., а от доходи извън заеманата длъжност – 16 644 лв. Има договор за кредитни карти за 11 000 лв.

Д-р Йорданка Пенкова – подуправител на Националната здравноосигурителна каса през 2022 г., е декларирала за същата година банков влог 12 991 лв. Доходите й на годишна данъчна основа са 135 935 лв. от трудови възнаграждения. Д-р Пенкова беше шеф на РЗОК-Шумен от 1 август 2003 г. до 26 февруари 2018 г., когато стана подуправител на НЗОК. През 2018 г. е декларирала, че е получила от заплати 117 095 лв. и 1 620 лв. от наем. От декларацията й за 2019 г. разбираме, че е наследила апартамент във Варна и две ниви в Плиска, от заплати има 126 819 лв. За 2020 г. е вписала 13 000 лв. банков влог от заплати. Почти толкова е банковият й кредит. Запазва размера на възнагражденията си през следващите години. В момента д-р Пенкова продължава да е подуправител на НЗОК.

Заплатите на болничните шефове

Д-р Нели Николова е директор на Държавната психиатрична болница в с. Царев брод, в която има 128 легла.  Психиатричната помощ се финансира от МЗ, а не от здравната каса. За 2022 г. д-р Николова е вписала придобиване на апартамент от наследство в Шумен на стойност 29 470 лв. Има банков влог в размер на 539 329 лв. от заплати, експертна дейност, граждански договори, клинични изпитвания. За предходната година е декларирала 48 145 лв. от заплати и 84 397 лв. – доходи извън заеманата длъжност.

д-р Нели Николова

Д-р Димитър Костов – изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД е декларирал, че е придобил два парцела в село Могила, община Каспичан, единият закупен за 2600 лв., другият е дарение. През 2022 г. е придобил лозя със съпругата си в Шумен на стойност 12 500 лв. За годината д-р Костов е декларирал налични парични средства 129 137 лв., а съпругата му д-р Албена Костова – 19 099 лв. Тя има банков влог от покупко-продажба в размер на 29 137 лв. Той е с ипотечен кредит от 20 490 лв.  За годината д-р Костов е получил от заплати 67 848 лв., съпругата му – 57 135 лв. от заплати и 500 лв. от стопанска дейност.

Д-р Йорданка Маринова е управител на „МБАЛ д-р Добри Беров“ ЕООД в Нови пазар, вторият адрес на МБАЛ-Шумен след сливането на двете лечебни заведения на 6 април 2016 г. Тя е вписала в декларацията си за 2022 г. автомобил, придобит през 2020 г. на стойност 41 733 лв., договор на лизинг, ползвател е Вихрен Маринов. Нейният банков влог /от заплати и продажба на недвижим имот/ е в размер на 64 625 лв. Съпругът й д-р Маринов има влог 23 186 лв. от заплати. Той е титуляр на автомобил на лизинг на цена 20 793 лв. В инвестиционни и пенсионни фондове тя има 15 000 лв. от заплати, той – 4500 лв. и 7914 евро от заплати. В предходната година д-р Маринова има доходи: 3 047 лв. от заплати и 33 108 лв. извън трудовите правоотношения. Съпругът й:  47 244 лв. от заплати, 19 790 лв. доходи извън заеманата длъжност, 963 лв. от друга стопанска дейност.

д-р Йорданка Маринова

Д-р Йошенка Желязкова – Русева, е управител на общинската болница във Велики Преслав. Тя е декларирала за 2022 г. по ½ част от два апартамента, два гаража, офис придобити през 1999 г., наследствена къща с двор в Попово и нива в с. Конак през 2014 г. През 2021 г. е закупила автомобил за 11 500 лв. Със съпруга си притежават общо 4 автомобила. През 2021 г. от заплати е получила 39 657 лв., а съпругът й от стопанска дейност – 3622 лв.

Д-р Марин Стойнев – изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по кардиология „Мадара“ ЕАД в Шумен, е декларирал за 2022 г. банкови влогове 345 000 лв., а съпругата му д-р Соня Джурова – Стойнева – 190 000 лв. От трудови доходи той е получил 156 026 лв., а тя – 80 969 лв. Частната кардиологична болница е с 37 легла.

д-р Мартин Стойнев

За сравнение, четем декларацията на Кирил Панайотов – изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по кардиология „МЕДИКА КОР“ ЕАД в Русе.  За 2022 г. той е обявил трудови доходи от 1 532 848 лв., което прави близо 128 000 лв. месечно след приспадане на осигуровки. „Медика кор“ е малка болница – с 61 легла, от които в момента са заети само 37. Възнаграждението на Панайотов се е увеличило с почти 61 000 лв. спрямо 2021 г. и традиционно оглавява класацията на най-добре платените болнични директори у нас.

Иван Иванов – изпълнителен директор на УМБАЛ „Канев“ АД в Русе, е декларирал за 2022 г. придобиване на гараж за 25 000 лв., закупен от заплати; автомобил Тойота от дарение; банкови влогове: 79 000 лв. от заплати, 1800 лв. от пенсии, 28 300 лв. от наследяване. За предходната година е декларирал 105 770 лв. от трудови доходи, а съпругата му – 27 595 лв.

Д-р Светослав Дачев – управител на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков“ ЕООД в Русе, е декларирал за 2022 г. банкови влогове на обща стойност 586 302 лв. заедно със съпругата си, придобити от заплати, друга стопанска дейност, наеми. В инвестиционни и пенсионни фондове двамата имат по 13 650 лв. В предходната календарна година д-р Дачев е получил от заплати 80 640 лв., доходи извън заеманата длъжност 21 600 лв., доходи от друга стопанска дейност 272 019 лв., от наеми 8 716 лв. – общо 374  259 лв., а съпругата му – 48 724 лв. от заплати, 12 537 лв. от друга стопанска дейност.

Болниците във Варна

Лечебните заведения за болнична помощ във Варна са 16. Ето какво са написали в декларациите някои от техните ръководители.

Д-р Силва Андонова – изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, за 2022 г. е декларирала, че е придобила вила в с. Константиново на стойност 39 125 лв. /от заплати/; банковите влогове са четири: нейните 174 458 лв. и 193 374 лв., а на съпруга й – 536 евро и 469 евро, всички от заплати. Вземанията на д-р Силва Андонова като гаранция за изпълнение на договор за управление са 35 100 лв. За предходната година е декларирала 267 772 лв. от трудови доходи и 74 411 лв. доходи извън тях. Съпругът й е получил 19 409 лв. от заплати.

Красимир Петров – изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД, бившата окръжна болница, за 2022 г. е декларирал  два употребявани автомобила за себе си и съпругата си; 41 240 лв. от заплати, четири банкови  влога от заплати в българска и чуждестранна валута над 300 000 лв. За предходната година той е получил от заплати 68 044 лв., а съпругата му – 9 600 лв.

Христина Николова – управител на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, за 2022 г. е декларирала 947 237 лв. от заплати и банков влог 14 718 лв. /от заплати/. Има вложения от инвестиционни и пенсионни влогове в българска и чужда валута общо 277 000 лв. За предходната календарна година е декларирала 99 840 лв. от трудови доходи, 381 755 лв. извън трудови правоотношения, от друга стопанска дейност – 28 241 лв., доходи от  други източници – 1800 лв. Доходите й от дивиденти в чужбина /Хонконг/ са 6803 лв., а от рента на земя – 930 лв. Това е една от декларациите, която впечатли най-много медиите.

Тук е мястото да сравним доходите на д-р Христина Николова с тези на д-р Димитър Тасков – също известен офталмолог, но в частния сектор.  Той има Специализирана болница за активно лечение „Луксор“ в Пловдив, Специализирана очна болница „Д-р Георги Тасков“ в Търговище и два специализирани центъра. За 2022 г. е декларирал налични парични средства от заплати, дивиденти, наеми, спестявания в банкови влогове на обща стойност 1 918 460 лв. , които са от заплати, дивиденти, наеми, спестявания. В инвестиционни и пенсионни фондове е вложил 182 303 лв. Д-р Тасков има дялове в МЦ „Тасков“ ООД , СОБАЛ „Д-р Тасков“, „Оптик Луксор“ ЕООД, „Луксор Б и Д“ ООД, „Луксор Бургас“ ООД  в Търговище; СОБАЛ „Луксор“ ООД и „Луксор Тасков“ ООД в Пловдив. Те са на стойност 1 млн. 284 800 лв. За предходната година е декларирал 332 053 лв. от трудови доходи, 1013 лв.  от друга стопанска дейност, 3709 лв. от наем, 1 677 558 лв. от дивиденти.

д-р Димитър Тасков

Коментира се декларацията на д-р Георги  Кобаков – управител на общинската Специализирана болница за лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Ан. Марков“ във Варна. За 2022 г. е декларирал товарен автомобил БМВ, придобил на лизинг със съпругата си на цена 4600 лв. Двамата са декларирали налични средства от заплати по 1000 лв. Банковият влог на д-р Георги Кобаков от заплати е 90 121 лв. Съпругата му има два банкови влога: 102 629 лв. и 51 340 лв. равностойност от евро. Двамата имат вземания от застраховка „Живот“ в чуждестранна валута. Той в български лева 66 880 лв., тя 6 267 лв. и 34 839 лв. Направили са вложения в инвестиционни и пенсионни влогове. Д-р Георги Кобаков  – 364 219 лв. от заплати, съпругата му – 153 783 лв. Притежават ценни книги, поименни акции в акционерни дружества. Цената на придобиване им при него е 183 082 лв., при съпругата му – 50 518 лв. и 20 440 лв. За предходната година управителят на онкологичната болница е декларирал 100 376 лв. от заплати, 124 519 лв. доходи извън трудовите правоотношения. Съпругата му е декларирала доход от почти 6 000 лв., отделно 647 лв. от рента, 5280 лв. от пенсия, почти 25 000 лв. от дивиденти.

Но ето кой шеф на АГ-болница в нашия Североизток е сред най-впечатляващите. Д-р Максим Яков е управител на общинската болница „Майчин дом“ – Варна. През 2022 г. е наследил със съпругата си къща с двор и ниви в с. Лесичери, община Павликени, и са закупили апартамент във Варна на стойност 207 318 лв. с пари от трудова дейност и дивиденти. Наличните му пари са 1000 лв. Има банкови влогове в българска и чужда валута общо на стойност 926 320 лв. – средства от заплати, дивиденти, наеми, пенсия. Вложенията му в инвестиционни и пенсионни фондове са на обща стойност 908 586 лв. от трудова дейност. Със съпругата си имат акции и дялове в дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, на обща стойност 373 410 лв. от трудова дейност. За предходната година д-р Яков е декларирал 240 053 лв. – трудови доходи на данъчна основа, 3141 лв. от стопанска дейност, 262 лв. от друга стопанска дейност, 17 694 лв. от наеми на годишна данъчна основа. Съпругата му е придобила доход 64 829 лв. от заплати и 17 694 лв. от наеми.

Георги Желязков – изпълнителен директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, през 2022 г. е получил 65 000 лв. от заплати. За предходната година е декларирал от трудови приходи 85 048 лв., а съпругата му – 44 330 лв. от трудови доходи и 2 800 лв. извън заеманата длъжност.

Д-р Нягол Няголов, директор на Държавната психиатрична болница в с. Карвуна, област Добрич, за 2022 г. е декларирал три апартамента, закупил през последните 20 години заедно със съпругата си в Добрич и София със заеми. Наследник е на ниви в с. Владимирово. През 2022 г. е закупил автомобил за 9 000 лв. със заплати. Има банков влог от 170 600 лв. от заплата, пенсия, хонорар като вещо лице, наследство.

Станимир Георгиев – изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД в Разград, през 2022 г. е придобил апартамент в същия град на стойност 90 000 лв. Декларирал е два автомобила от 2013 г. и 2017 г. През 2022 г. наличните му средства са 56 023 лв.

Д-р Васил Славов – изпълнителен директор на „МБАЛ-Силистра“ АД, е декларирал, че през 2022 г. е придобил апартамент за 9000 лв. и къща за 48 500 лв., купени от заплати в същия град. Той е собственик на земи, ниви, трайни насаждения в града и селата, закупени от заплати през 2022 г., на обща стойност 104 100 лв. През същата година на лизинг си е купил автомобил „Мерцедес“ на стойност 234 000 лв. Има банков кредит в размер на 114 250 лв. За предходната година е декларирал: 83 366 лв. от заплати, 12 540 лв. от стопанска дейност, 15 000 лв. от друга стопанска дейност, 2700 лв. от прехвърляне на имущество. Съпругата му е получила от заплати 41 054 лв.

Д-р Иван Светулков – изпълнителен директор на „МБАЛ – Търговище“ АД, е декларирал за 2022 г. налични 2000 лв., банков влог от 108 000 лв., вложения в инвестиционни влогове 58 733 лв. – всичките от заплати. За предходната година от трудови доходи е получил 79 400 лв., а съпругата му – 36 913 лв. от заплати и 2760 лв. от стопанска дейност.

Тази година имаме рекордно финансиране на здравеопазването, двойно по-голямо спрямо 2020 г. Бюджетът на НЗОК е над 4 милиарда лева /1 008 652 900 лв./ Бюджетът на МЗ – над 1 милиард лева /4 286 530 000 лв./ Как ще се харчат тези пари при системното източване на „здравната каца“ с фалшиви хоспитализации и фиктивни помощи за инвалиди?

Българите заплащат 70 процента от здравните услуги! Това го няма никъде в ЕС. Никой не желае да промени ситуацията. Болниците се увеличават, населението намалява. Борбата за пациенти е жестока. По данни на НЗОК 48 % от леглата в болниците не се използват през 2022 г. Справка от 28 август 2023 г. показва, че от 49 327 легла в страната, не са заети 27 811.  В МБАЛ-В. Преслав – от 56 легла 14 са заети; МБАЛ-Шумен – от 394 легла 194 заети; СБАЛК „Мадара“ – от 37 легла 6 заети; КОЦ – от 146 легла 118 заети. При тоя оборот приходите не гарантират добри заплати.

Подписаният през 2021 г. Колективен трудов договор в здравеопазването не се спазва. Едва 16% от държавните и общински болници са въвели напълно минималните ставки за заплати на медиците, които са около 2000 лв. за лекар и под 1500 лв. за сестра. В МБАЛ-Шумен работят 704 души на щат – медицински и друг персонал. Медицинските сестри, акушерките, лаборантите са със стартова заплата 1050 лв., а лекарите – 1400 лв. Медиците, които имат повече от една специалност и работят по скъпи клинични пътеки при голямо натоварване могат да стигнат 6-7 хиляди лева заплата, но те са единици. Всички разчитат на доходи в частните си кабинети.

Днес се подписа Националният рамков договор за 2023 г. Без актуализиране цените на клиничните пътеки той няма да осигури увеличение на заплатите. А нормативната уредба за формиране на директорските възнаграждения трябва да се промени, настояват съсловните организации.

Валентина МИНЧЕВА

Снимки  Архив

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име