В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. е 1 569 лв., за август – 1 542 лв. и за септември – 1 639 лв. Данните са на регионалната статистика

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за септември 2023 г. е 2 072 лева. С най-високо средно възнаграждение през този месец е област София (столица) – 2 772 лв., а с най-ниско е област Кюстендил – 1 415 лв.

По размер на средната работна заплата за септември област Шумен заема 15-то място сред 28-те области на страната.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2.1% до 1 583 лв.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 31.0%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 14.7%, и „Строителство“ – с 9.9%.

Най-голямо намаление на заплатите се наблюдава в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Преработваща промишленост“, и „Други дейности“.

На годишна база, през наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 12.7% спрямо същото тримесечие на 2022 г. Увеличението в обществения сектор е с 11.7%, а в частния сектор – с 13.4%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име