Развитието на дуалното обучение обсъждаха представители на общините, бизнеса и професионалните гимназии от област Шумен на работна среща, която се проведе в Областна администрация Шумен. Срещата беше по инициатива на Министерството на образованието и науката като част от поредица от регионални консултации със заинтересованите страни, относно подготовката на проект ДОМИНО-2 (2024 -2028 г) по Швейцарско-българска програма за сътрудничество. В дискусията участваха областният управител проф. Добромир Добрев, заместник-областният управител Нели Георгиева, представители на РУО, на общините, директори на професионални гимназии и на фирми, които са партньори на училищата в процеса на дуалното обучение.

Васил Радойновски, ръководител на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара, представи постигнатите резултати, визията за развитието на програмата и новите предложения, които предстои да бъдат подкрепени от Швейцарско-българската програма за сътрудничество-ДОМИНО 2.

На срещата бяха коментирани резултатите на местно ниво след въвеждането на дуалното обучение. Към момента четири професионални гимназии работят по програмата и обучават ученици по този модел. Това са Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Шумен, Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ във Велики Преслав, Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. Асен Златаров“ – Нови пазар и Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“-  Шумен. Директорите на тези училища коментираха положителните страни на дуалното обучение с възможността учениците да усвояват избраната професия в реална трудова среда. Като проблеми те изтъкнаха липсата на мотивация от страна на част от учениците и трудности при комуникацията с работодатели. Обсъдени бяха конкретни предложения от всички заинтересовани страни, които да бъдат от полза за бъдещото развитие на дуалната форма на обучение.

Областният управител проф. Добромир Добрев изрази подкрепата си на предложението в програма ДОМИНО-2 да бъде разкрито звено-посредник между училищата и предприятията, работещи по дуалната форма на обучение. Целта на промяната е да бъдат подпомогнати училищните ръководства и да се разшири обхвата на тази форма на обучение.    

Коментари

коментар

1 Коментар

  1. Как не, Вие срам вестникарчета, да използване чужди думи на вместо български. След като не знаете какво значат чуждиците: ДУАЛНОТО или ВИЗИЯ не ги използвайте! Това важи и за онзи национален предател – областния ни управител! След като сте на обществени длъжности или работите за нас не ни промивайте съзнанията със чуждици моля!

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име