Комисията по култура предлага мораториум върху наградите на Шумен

Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания обсъди докладната за избор на Временна комисия за изработване на Наредба за символите и отличията на община Шумен. Присъства кметът проф. Христо Христов, вносител на докладната, който призна необходимостта от актуализация на наредбата, което трябва да стане в срок до три месеца. На сесията ще се изберат членовете на комисията – представители на местния парламент освен служители на общината.

Венцислав Венков, председател на комисията по култура, предлага създаване на временна комисия във връзка с установени пропуски, непълноти и несъвършенства в статутите за символите, почетните знаци и звания на община Шумен и за присъждане на „Наградата на Шумен за изкуство и култура“ и във връзка с решение на журито за определяне на носителите на „Наградата за изкуство и култура“ за 2023 г. В докладната са три точки. Общинският съвет да създаде временна комисия от 10 души, която е съставена от по един представител  на всички политически групи и независимия съветник; и кмета на общината или упълномощено от него лице. В срок до октомври 2024 г. работната група да подготви и предложи за обсъждане нов Статут за символите, почетните знаци и звания на община Шумен и нов Статут за присъждане на „Наградата на Шумен за изкуство и култура“. До утвърждаване на новите нормативни документи, да се въведе временен мораториум за внасяне и разглеждане на номинации за награди по Статута за символите, почетните знаци и звания на община Шумен.

Председателят на комисията се аргументира, излагайки своите критерии за всички отличия, които общинският съвет връчва.

В продължение на час присъстващите обсъждаха историята на отличията, техните носители и аргументите за удостояване на видни граждани с Почетния знак „Ключ на град Шумен“ и конкретното предложение за академик Дамян Н. Дамянов и Александър Узунов – бивш кмет на Шумен, на предстоящата сесия.

С някои от становищата на Венков съветникът Николай Калев не се съгласи. Стилиян Стоянов, вносител на предложението за Александър Узунов от името на група граждани, представи заслугите на бившия кмет, неговият характер и отношенията му с хората.

Лентата на спомените върна приноса на Йовчо Господинов и Пенчо Кубадински за благоустройството на Шумен, според оценката на присъстващите възрастни общински съветници и служители на общинската администрация. Кметът проф. Христо Христов каза: „Ако България има своя строител в лицето на хан Омуртаг, то строител на Шумен е г-н Александър Узунов. Да, живял е в онова време на социализма. По същия начин стоят нещата с академик Дамянов. Г-н Фикре Индже си заслужава наградата, но има и други шуменци, които заслужават „Ключа на Шумен”. Вие преценете. Но не допускайте да се конфронтираме и противопоставяме в нашия град. Това не е в интерес на Шумен!”

Стана ясно, че почетният знак „Ключ на Шумен” официално съществува от 2003 г., но решението за него е взето по-рано. Факт е, че има сблъсък на поколенията и ценностната система на хората, която се промени в демократичния преход.

Венцислав Венков поиска да се оттеглят докладните за награждаването на двамата шуменци, да се направи нова наредба с ясни и строги критерии. Христофор Крумов също е за изработването на нова наредба, но се притеснява, че тези двама шуменци могат да бъдат „омаскарени”, ако на предстоящата сесия не получат „Ключа на Шумен”. Той изтъкна пороците на остарелия статут и за отличието Почетен гражданин на Шумен.

Кметът Христо Христов каза, че може да си оттегли докладната за връчване наградата „Ключ на Шумен”, ако вносителите за двамата шуменци си оттеглят предложенията.

Венцислав Венков съобщи, че си оттегля предложенията по първите две точки, но е за мораториум на наградите на двамата шуменци. Николай Калев обяви, че е против мораториума, защото е неуважение към тях. Той прикани членовете на комисията по култура да не подкрепя мораториума.

С четири гласа „за” беше гласувано предложението за  мораториум върху наградите. Вотът на Юлия Неделчева от ПП „Възраждане” беше „въздържал се”, а Николай Калев от БСП беше против.

На сесията общинският съвет ще гласува решението на комисията по култура.

Валентина МИНЧЕВА

Снимка Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

2 КОМЕНТАРИ

  1. Тези тъпанар и забравиха Васил Коларов и всички първи секретари на бкп от 1944 до 1989 г. Ама не може така другари..

  2. Идеята за награждаване по принцип има смисъл когато обществото ни се развива и трябва отделни хора да се поощрят за това!
    В момента обществото и управниците ни (деградират) са в разпад! Доказателство за това са и споменатите награди и по точно „Ключа на Шумен”. Замислете се кой дава в знак на поощрение, макар и символично, ключа от своя дом?

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име