Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в град Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведе третиранe с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва: на 20 срещу 21 май 2024 г. от 22:00 до 6:00 часа с наземна техника на кестени – срещу кестенов хоботник с препарата Кораген 20СК при доза 200 мл в 500 л вода, с карантинен срок 24 часа. Подлежащи на третиране са дърветата/кестени/, разположени на територията на град Шумен и  района на парк „Кьошкове“.

Съгласно чл.10 /доп. – ДВ бр.101 от 2020г./ от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, след уведомяването по чл.8, ал.1, т.2 или по чл.9а, ал.7 собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг подходящ начин. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име