На 17.06.2024 г. стартира издаване на лична карта с електронен носител на информация. Заявления за издаване на лична карта отново ще се приемат на 17.06.2024 г. в рамките на работното време на сектор БДС в РУ и ОДМВР-Шумен.

Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, обнародван в ДВ бр.46 от 31.05.2024 г. е регламентирано, че заявления за експресно издаване на лична карта се подават ОДМВР. Получаването на лична карта, заявена при експресна услуга, се извършва само в СДВР/ОДМВР – гр. София, или в ДБДС на следните адреси по избор на заявителя:

-ДБДС, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 91, гише № 13

-СДВР, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 91, гише №17-18;

-ОДМВР-София, ул.“Гео Милев“ № 71, сектор БДС.

Личната карта може да бъде получена и от упълномощено лице, посочено при подаване на заявлението.

С оглед на това на 14.06.2024 година в ОДМВР-Шумен е създадена следната организация при издаване на ЛИЧНА КАРТА:

– преустановява приема на заявления за лична карта в 12.00 часа в секторите БДС в РУ при ОДМВР-Шумен;

– преустановява приема на заявления за лична карта в 17.30 часа в сектор БДС при ОДМВР-Шумен.

Промени в сроковете и таксите за издаване на лична карта от 17.06.2024 година:

-за лична карта със срок на валидност 10 години за лица от 18 до 70 годишна възраст-18 лева за обикновена услуга, 36 лева за бърза услуга и 90 лева за експресна услуга;

– за лична карта със срок на валидност 12 месеца за лице, от което е невъзможно снемане на биометрични данни-пръстови отпечатъци поради временна физическа невъзможност – 3 лева за обикновена услуга, 6 лева за бърза услуга и 15 лева за експресна услуга.

Лицата навършили 70 годишна възраст могат да изберат срок на валидност на личната си карта-10 или 30 години. При лична карта със срок на валидност 30 години, след 10-та година лицата няма да могат да преминават през електронен гейт за автоматичен граничен контрол и може да имат затруднения при преминаване на граница.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име